Grönt åkeri för bättre miljö

Ernsts Express är helt fossilfritt och har ett 80-tal bilar
som enbart går på bio- och HVO-diesel

Ernsts Express ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden klimatsmarta och trafiksäkra tjänster och leveranser av hög kvalitet.

Varje tjänst/leverans ska leda till en rekommendation för kommande affärer. Vi ska ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt, förebygga föroreningar och arbeta för att uppnå våra kvalitets- och miljömål.


Fyll i årlig dieselvolym i liter för att se hur mycket CO2 som sparas


[Källa: vår HVO-leverantör Energifabriken]

Klicka på knapparna för att se våra certifikat

Klicka här för att läsa vår Kvalitet- och miljöpolicy >>